مادران باردار و دارای کودک شیرخوار سه دهک اول  از یارانه تشویقی دولت بهره مند می شوند

پیک ملت؛ در طرح یسنا مادران باردار و دارای کودک شیرخوار از یارانه تشویقی دولت استفاده می کنند. به گزارش پیک ملت، معاون رفاه اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان با اشاره به اینکه طرح یسنا با زیرپوشش قراردادن مادران دهک اول درآمدی جامعه آغاز به کارکرد گفت: در طرح جدید قرار است