۷ طرح تولیدی و خدماتی در نشست ستاد رفع موانع تولید دادگستری کهگیلویه و بویراحمد بررسی شد/ قضات تا جایی که امکان دارد از صدور حکم توقیف یا فروش و مزایده اموال و تعطیلی واحد‌های تولیدی خودداری کنند

پیک ملت؛  ۷ طرح تولیدی و خدماتی در نشست ستاد رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی قوه قضاییه در دادگستری کهگیلویه و بویراحمدمورد بررسی قرار گرفت. به گزارش پیک ملت به نقل از خبرگزاری میزان-نشست ستاد قضایی رفع موانع تولید و امنیت اقتصادی قوه قضاییه در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد برگزار شد. در اجرای منویات