طی یک ماه گذشته؛ ثبت نام بیش از ۸ هزار مادر داری سه فرزند در طرح رایگان عضویت صندوق بیمه اجتماعی

پیک ملت؛ مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: ظرف یک ماه گذشته تاکنون هشت هزار و ۲۵٠ نفر در طرح رایگان صندوق کشاورزان، روستائیان و عشایر ثبت نام کرده اند. به گزارش پیک ملت سعید کرمی با بیان این که استان کهگیلویه وبویراحمد جز رتبه های برتر این طرح