اختصاص ۱٠٠ میلیار تومان به طرح آبرسانی لیلکک

پیک ملت؛ معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای کهگیلویه و بویراحمد در گفتگو با خبرنگاران از ورود آخرین لوله های مورد نیاز طرح آبرسانی به لیکک به طول ده کیلومتر، خبر داد. به گزارش پیک ملت؛معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای استان، بااعلام این خبر، اظهار داشت: ورود لوله های فلزی