دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان به جایگاه اصلی خود بازگشت

  پیک ملت،  مدیرکل صنعت ،معدن و تجارت استان در این خصوص گفت: این کارگروه مدت چند سال است ذیل کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان دبیرخانه، برنامه ریزی و انجام امورات اداری مرتبط با صادرات غیر نفتی فعالیت می نمود. به گزارش پیک ملت، کریم روزبهان اضافه