ایجاد رونق اقتصادی و توسعه صنعتی ، مستلزم پیش بینی بلند مدت ایجاد زیرساخت و عرصه های سرمایه گذاری در افق صنعتی آتی استان / ضرورت نگاه دقیق رسالت حمایتی شهرکهای صنعتی در جذب و حمایت از سرمایه گذاری / تسهیل و تسریع فرآیندهای سرمایه گذاری در شهرک های صنعتی

  پیک ملت، جلسه حمایت و توسعه زیر ساختهای سرمایه گذاری با حضور مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه گذاری ، مدیر کل هماهنگی امور اقتصادی استانداری کهگیلویه و بویراحمد ،  مدیرعامل شرکت شهرکهای استان بهمراه معاونین و مدیران این شرکت در محل دفتر مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان برگزارشد، به گزارش پیک ملت، به