مديرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان ؛ بهره برداری از ۳ طرح بزرگ ، دهه فجر در شهرک های صنعتی کهگیلویه وبویراحمد / زیرساخت های صنعتی در شهرک ها نواحی صنعتی استان شتابان توسعه می یابند

  پیک ملت، مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی کهگیلویه و بویراحمد گفت: یکی از لازمه های حضور سرمایه گذاران در استان، تأمین و احداث زیرساخت های مناسب است که در این زمینه بایستی توجه ویژه ای به توسعه زیرساختها وایجاد شهرک های صنعتی جدید در استان شود.               به