شهردار یاسوج استعفا داد/ بهرامی سرپرست می شود

پیک ملت؛  شهردار یاسوج استعفا داد. به گزارش پیک ملت، بنا برگزارش رسانه های رسمی نستهن مقدم شهردار یاسوج از سمت خود کناره گیری کرد. شنیده ها حاکی از آن است که شهرداری یاسوج استعفای خود را تقدیم شورای اسلامی شرکت کرده و امروز این استعفا مورد بررسی قرار می گیرد. بنا بر شنیده ها