انقلابی در زیبا سازی شهر یاسوج /پیاده رو های شهر یاسوج دوباره به عابران پیاده بازمی گردد

پیک ملت؛ شهردار یاسوج گفت؛ تسهیل در عبور و مرور شهری از اولویت های اصلی شهرداری یاسوج است و طرح تحول در زیبا سازی شهر یاسوج آغاز شده است. به گزارش پیک ملت؛ کیوان آشناافزود:در راستای تسهیل در عبور و مرور شهروندان اقدامات متعددی صورت گرفته است و از جمله اقداماتی که به تازگی در