حفاری دستگاههای خدمات رسان معضلی برای شهر یاسوج

پیک ملت؛ شهردار یاسوج در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان گفت: روشنایی معابر شهر یاسوج نسبت به سایر مراکز استان در وضعیت مطلوبی نیست. به گزارش پیک ملت؛ روابط عمومی، کیوان آشنا بیان داشت: خواست و توقع شهروندان اقدام جدی شرکت توزیع نیروی برق استان نسبت به روشنایی معابر است. وی با