شهردار یاسوج؛ تمام توان خود را برای جلب رضایت همشهریان به کار گرفته‌ایم

پیک ملت؛ شهردار یاسوج گفت؛ تنام توان خود را برای جلب رضایت همشهریان عزیز به کار گرفته‌ایم و یاسوج در حال تبدیل شدن به یک کارکاه عمرانی است. به گزارش پیک ملت؛ کیوان آشنا به تشریح اقدامات انجام شده و در حال انجام  شهرداری پرداخت و تصریح کرد: از ابتدای این دوره کاری ، تا