مرگ تلخ؛  یاسوج از دست رفت!!!/  خزان فضای سبز یاسوج

پیک ملت؛  هجوم مسافران، رنگ زرد یاسوج، خزان فضای سبز، مرگ پایتخت طبیعت، و شهروندانی که خزان روحشان را آزار می دهد.                 به گزارش پیک ملت؛ شهر یاسوج که روزی پایتخت طبیعت ایران نام داشت و نامش سرآمد بود، اکنون در پایان فصل  بهار، و تابستان از