توضیحات شهردار در خصوص اقدامات جدید ترافیکی شهر یاسوج / آغاز عملیات اجرایی برخی از نقاط ترافیکی

پیک ملت؛ شهردار یاسوج با تشریح اقدامات جدید ترافیکی از اجرا و مطالعه چند طرح ترافیکی در این شهر خبر داد. به گزارش پیک ملت؛  کیوان آشنا بیان کرد: پیرو مصوبات شورای ترافیک عملیات اجرایی اصلاح تقاطع همسطح بلوار بویراحمد صورت گرفت. وی ادامه داد: اصلاح دوربرگردان بلوار مطهری با هدف کاهش ترافیک به مرحله