تشریح برنامه های برنامه های کمیته تبلیغات محیطی و فضاسازی کنگره ملی شهدای استان

پیک ملت؛ سومین جلسه کمیته تبلیغات محیطی و فضاسازی «دومین کنگره ملی سرداران شهید و شهدای استان کهگیلویه و بویراحمد» به ریاست کیوان آشنا و حضور اعضای کمیته برگزار شد. به گزارش پیک ملت؛ کیوان آشنا شهردار یاسوج و رئیس این کمیته با کسب نظر اعضای کمیته و نمایندگان ادارات، به تشریح برنامه های پیش