شهردار یاسوج کاندیدای انتخابات مجلس می‌شود

پیک ملت، شهردار مستعفی یاسوج کاندیدای انتخابات مجلس می شود. به گزارش پیک ملت، کیوان آشنا امروز در جلسه شورای اسلامی شهر یاسوج گفت: چون  روزهای پایانی فرصت استعفاء مسئولان را پشت سر می‌گذاریم، نستهن مقدم شهردار مستعفی یاسوج کاندیدای انتخابات مجلس می شود. رئیس شورای شهر یاسوج بیان کرد: من یکی از حامیان مقدم