با حضور مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد وایثارگران انجام شد؛  دیدار و تجلیل از شهدای مدافع سلامت در کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت، در راستای تکریم مقام شهدای مدافع سلامت و تجدید میثاق با خانواده های شهدای سلامت، هم چنین ترویج فرهنگ ایثار و شهادت ، دکتر احمدی مشاور وزیر بهداشت در امور شاهد وایثارگران ، مشاور استانداردر امور شاهد وایثارگران، دکتر جاودان سیرت رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج و رئیس دفتر نهاد رهبری دانشگاه با