در خواست مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد از مردم استان

پیک ملت، مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد گفت: با توجه به کاهش دما و افزایش مصرف گاز ، رعایت الگوی مصرف ضروری است. به گزارش پیک ملت، ریحان بهادر گفت: مصرف گاز در استان در ۲۴ ساعت گذشته نسبت به روز قبل از آن ۶٠٠ هزار متر مکعب کاهش داشت. مدیرعامل شرکت گاز کهگیلویه و