عیادت مدیرعامل نفت گچساران از مجروحان حادثه ‌تیراندازی

پیک ملت، مدیرعامل شرکت‌ بهره برداری نفت و گاز گچساران از مجروحان حادثه ‌تیراندازی اداره شیمیایی عیادت کرد. به گزارش پیک ملت، به نقل از روابط عمومی نفت گچساران، مدیرعامل شرکت‌ بهره برداری نفت و گاز گچساران از مجروحان حادثه تیراندازی در بیمارستان نفت عیادت و از خانواده‌های آنان دلجویی کرد. بر اساس این گزارش