مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز و گچساران خبر داد:  ارتقاء تولید شركت بهره برداری نفت و گاز گچساران به 550 هزار بشكه در روز

  پیک ملت؛ مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران از توفیق این شرکت در ارتقا تولید به سطح550 هزار بشکه در روز خبرداد . به گزارش پیک ملت، به نقل از روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، مهندس مهندس مهرداد کاهکش مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز و گچساران