شرکت مخابرات ایران، پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی دریافت کرد

  پیک ملت؛ مدیرعامل شرکت مخابرات ایران، از دریافت پروانه یکپارچه شبکه و خدمات ارتباطی توسط این شرکت خبر داد. به گزارش پیک ملت؛ به نقل از اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران، مجید سلطانی با اشاره به تمدید پروانه در قالب الحاقیه شماره ۶، گفت: طبق قانون، پروانه ۱۵ ساله فعالیت