سوخت رسانی به مناطق روستایی گرفتار در برف / هیچ مشکلی برای تامین سوخت وجود ندارد

  پیکملت، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه کهگیلویه و بویراحمد عملکرد سوخت رسانی شرکت را در راستای خدمت رسانی بی وفقه در سرمای شدید همراه با بارش های سنگین اخیر در زمستان سال جاری تشریح کرد. به گزارش پیک ملت، به نقل از روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه