تخصیص ۴۴ پزشک متخصص به دانشگاه علوم پزشکی یاسوج

  پیک ملت؛ سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت: 44 پزشک متخصص وارد استان شده اند که در بین بیمارستانهای استان تقسیم و خدمات تخصصی خود را در شهرستان ها آغاز خواهند کرد. به گزارش پیک ملت؛ دکتر سعید جاودان سیرت در نشست تخصیص پزشکان افزود: اگر به آمار مراجعین هم استانی به سایر استان