مالکان سکونت گاهای غیر رسمی اقدام کنند ؛ پایان سال ، آخرین مهلت حاشیه نشینان برای دریافت سند

پیک ملت، به گفته معاون املاک اداره کل راه و شهرسازی استان ، طرح صدور سند برای مناطق حاشیه نشین تا پایان اسفند تمدید شد. به گزارش پیک ملت، اشرف زاده افزود: در سال‌های گذشته به علت نبود سازمان یگان حفاظت زمین و مسکن برخی از افراد به دلایل نامعلوم اقدام به ساخت و ساز در