بازدید نوروزی سرپرست دانشگاه علوم پزشکی از شهرستانهای لنده، چرام و باشت

پیک ملت،  سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در ادامه بازدید میدانی و نوروزی در شهرستان های لنده، چرام و باشت ضمن بررسی میزان خدمات ارائه شده به مراجعه کنندگان از نزدیک در جریان کمبود ها و مشکلات قرار گرفت. به گزارش پیک ملت؛ دکتر سعید جاودان سیرت در شهرستان لنده، بازدید از بیمارستان در حال