خواسته های مردم کهگیلویه و بویراحمد از نماینده تام الاختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور چه بود؟

پیک ملت؛ سه خواسته مهم مردم کهگیلویه و بویراحمد از نماینده تام الاختیار شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور،مطرح شد. به گزارش پیک ملت؛ میز خدمت 3 روزه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با حضور دمتر رسولی امین؛ مدیرکل دفتر بازرسی و پاسخگویی شکایات شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور برگزار شد. رسولی امین