سرپرست جهاددانشگاهی کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد

  پیک ملت؛ دکتر صاحب سروش فر به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب شد. به گزارش پیک ملت، دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در حکمی، دکتر صاحب سروش فر را به عنوان سرپرست جهاددانشگاهی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد منصوب کرد. در حکم آمده است: انتظار می‌رود نسبت به استفاده