۲۳۲ میلیون مترمکعب آب از سد ملی کوثر رها شد

پیک ملت؛ مدیر اداره بهره برداری و نگهداری سد کوثر گچساران گفت: ۲۳۲ میلیون متر مکعب آب در سال آبی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ (از مهر ماه سال گذشته تاکنون) از سد کوثر گچساران برای مصارف مختلف رها ساری شد. به گزارش پیک ملت؛ اکبر خدری روز شنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: از این میزان

رهاسازی آب سد کوثر همچنان ادامه دارد

پیک ملت،رهاسازی آب سد کوثر گچساران که از هفته قبل به خاطر پر شدگی کامل مخزن آن، شروع شده بود تا رسیدن به تراز نرمال 624 متر از سطح دریا ادامه خواهد داشت. به گزارش پیک ملت، اکبر خدری، مدیریت بهره برداری و نگهداری از سد کوثر گچساران، با بیان این خبر، اظهار داشت: ظرفیت