پر شدن ۱۰۰ درصدی حجم سد کوثر گچساران/ پیش بینی سرریز شدن آب سد شاه قاه قاسم در فروردین

پیک ملت، مدیرعامل آب منطقه‌ای کهگیلویه و بویراحمد گفت: احتمال دارد آب این سد از فردا عصر سرریز کند. به گزارش پیک ملت، آرش مصلح در گفتگو با خبرنگاران جحم سد کوثر را ۵۴۷ میلیلون مترمکعب عنوان کرد و افزود: این سد تامین کننده آب آشامیدنی دو و نیم میلیون نفر در پنج استان کشور