سد جنجالی چم شیر گچساران با حضور رئیس جمهور افتتاح شد

پیک ملت؛  سد و نیروگاه چم شیر در شهرستان گچساران امروز پس از ۲۱ سال عملیات اجرایی با حضور مسئولان استانی و ملی افتتاح شد. به گزارش پیک ملت؛ سازه بزرگ سد چم شیر با هدف ذخیره ۲/۳ میلیارد متر مکعب آب و بهبود کیفیت و کنترل سیلاب ها و تولید ۴٨٠ گیگاوات ساعت انرژی