شهردار یاسوج؛ سد معبر تعرض به حقوق شهروندان است/طرح جمع آوری سد معبر در معابر شهری شروع شد

پیک ملت؛  شهردار یاسوج گفت؛ سد معبر تعرض به حقوق شهروندان است، در همین راستا شهرداری طرح آزاد سازی معابر را به صورت جدی شروع کرده است. به گزارش پیک ملت؛ کیوان آشنا به اشغال معابر توسط دست فروشان اشاره کرد و افزود : نظربه اینکه سد معبر ، یکی از معضلات شهری است که