کلنگ سد مخزنی سقاوه با حضور وزیر کشور به زمین زده شد

  پیک ملت؛ با حضور احمد وحیدی وزیر کشور و به طور همزمان کلنگ سد مخزنی سقاوه و چندین پروژه در شهرستان مارگون به زمین زده شد. به گزارش پیک ملت؛ طرح سد مخزنی سقاوه و اجرای هشت طرح ساماندهی رودخانه در سطح استان، آغاز عملیات نقشه برداری هوایی و زمینی ۱۲۵ کیلومتر از رودخانه