مافیای سد سازی و تاراج منابع طبیعی در کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت، یادداشت ،رفعت کاظمی ؛ ماه‌ها قبل نوشته بودم؛ دیالوگی در فیلم منصور (شهید منصور ستاری) هست که می‌گوید: “اونها متخصص نمی‌خوان، آدمِ دستمال به دست و مطیع می‌خوان!” نمودِ عینی این دیالوگ و حاکمیتِ آن در مواجهه با فرهنگِ سیاسی- اجتماعی ما و در ساحاتِ مختلف، از موثرترین عوامل در ناامیدی نخبگان و