الزام دستگاه ها به خدمات رسانی ساکنان حوزه سد خرسان۳

پیک ملت؛ رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان گفت؛دستگاههای خدمات رسان ملکلف هستند، به مردم ساكن در حوزه سد خرسان۳ خدمات ارائه دهند. به گزارش پیک ملت؛ جهانگیر شاهینی اظهار داشت:  همه ي خدمات مورد نياز مردم در حوزه‌هاي مختلف به ويژه گاز، مسكن و … در روستا هاي حوزه سد خرسان ۳  با تصويب شوراي