نمی‌توانم به مسئله زیست محیطی سد خرسان ورودکنم / اگر مسئولان استانی با هم متحد باشند می‌توانند تصمیم درستی در زمینه مشکلات استان تصمیم اتخاذ کنند/ تفهیم اتهام ۴۵ نفر در رابطه با چای دبش

پیک ملت رییس قوه قضاییه به مسئله سد خرسان نیز اشاره کرد و گفت: من نمی‌توانم در این رابطه ورودکنم، اگر مسئولان استانی با هم متحد باشند می‌توانند تصمیم درستی در این زمینه اتخاذ کنند. به گزارش پیک ملت؛ پیک ملت؛ رئیس قوه قضاییه در جمع دانشجویا اظهار کرد؛ خودم را مدیون این استان میدوانم