بازدید مدیرکل بازرسی کهگیلویه و بویراحمد از ستاد مرکزی اسکان نوروزی و مدارس شهرستان بویراحمد

  پیک ملت،  مدیرکل بازرسی استان کهگیلویه و بویراحمد از ستاد مرکزی اسکان نوروزی آموزش و‌پرورش شهرستان بویراحمد بازید کرد. به گزارش پیک ملت.محمد مهدی صالحی به صورت سرزده از ستاد اسکان مسافران نوروزی آموزش و پرورش شهرستان بویراحمد بازدید و از نزدیک در جریان نحوه پذیرش و خدمات دهی به مسافران نوروزی قرار گرفت.