مردم برای مطالبات با سامانه سامد تماس بگیرند / ۳٠٠ کاربر سامانه سامد پاسخگوی سوالات مردم

پیک ملت؛ رئیس مرکز ارتباطات ریاست جمهوری گفت: بیش از ۳۰۰ کاربر در دو نوبت کاری به صورت جهادی از دیروز از طریق سامانه سامد تا فردا عصر پاسخگوی مطالبات مردم خواهند بود. به گزارش پیک ملت، رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت در دور اول سفر بیش از ۷۹ هزار و ۸۰۰ درخواست