مشکل نبود سالن تشریح در بهمئی برطرف می شود

  پیک ملت؛ رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در جریان سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد و حضور در شهرستان بهمئی، در پاسخ به یکی از مراجعین پزشکی قانونی در خصوص نبود سالن تشریح در این شهرستان، با اشاره به پروژه در حال ساخت پزشکی قانونی بهمئی در خصوص رفع این مشکل قول مساعد به