تهیه و بهنگام رسانی نقشه پارسل شهر سی سخت

پیک ملت؛ رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان از تهیه و بهنگام رسانی نقشه پارسل شهر سی سخت خبرداد. به گزارش پیک ملت شاهینی اظهار گفت؛ استفاده از اطلاعات و داده‌های مکانی برای برنامه ریزی‌های کلان و تصمیمات بزرگ بسیار کاربردی است. از طرفی مرکز آمار ایران در راستای فراهم نمودن بستر مناسب جهت