پاسخ سازمان برنامه و بودجه كشور به گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳

پیک ملت؛ در پي قرائت گزارش كميسيون تلفيق بودجه ۱۴۰۳ و در پاسخ به ابهامات و ايرادات آن كميسيون و به منظور تنوير افكار عمومي، سازمان برنامه و بودجه جوابيه‌اي منتشر كرد. به گزارش پیک ملت به نقل از مركز روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، در پي قرائت گزارش كميسيون