شناسایی ساختمان های نا امن کهگیلویه وبویراحمد

پیک ملت؛ معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۹ ساختمان ناایمن در کهگیلویه و بویراحمد شناسایی شد. به گزارش پیک ملت؛  علی روستا در کارگروه استانی پایش ایمنی ساختمان های ناایمن گفت: از سال ۱۴۰۰ تاکنون ۱۹ ساختمان ناایمن که اغلب آنها در مرکز استان است شناسایی شدند که از این تعداد