مقام ارشد قضایی استان : دادگستری وامدار هیچ جریان سیاسی و شخصی نیست/ با مدیران متخلف قاطعانه برخورد می شود / حکم انفصال یک نفر درامور شهری استان/ پیگیر استخدام های غیر قانونی هستیم

پیک ملت،رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد: دادگستری وامدار هیچ جریان سیاسی و شخصی نیست و اگر متوجه شویم مدیری تخلف کرده است، با وی برخورد قاطع می شود. به گزارش پیک ملت، مقام ارشد قضایی استان در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد به استخدام های بی ضابطه در