رئیس جمهور وارد گچساران شد

پیک ملت؛ رئیس جمهور و هیات همراه برای افتتاح سد چم شیر و پتروشیمی شهرستان گچساران وارد این شهرستان شد. به گزارش پیک ملت، رئیس جمهور صبح امروز وارد فرودگاه یاسوج شد و سپس به شهرستان مارگون سفر و در جمع عشایر استان سخنرانی کرد. رئیس جمهور به منظور افتتاح سد و نیروگاه چمشیر و