دعوت خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد از مردم استان برای شرکت در راهپیمایی روز قدس/آماده انعکاس حضور حماسی مردم هستیم

پیک ملت؛ دعوت خبرنگاران کهگیلویه و بویراحمد از مردم استان برای شرکت در راهپیمایی روز قدس ما خبرنگاران و اصحاب رسانه استان کهگیلویه و بویراحمد ضمن دعوت عموم مردم استان برای شرکت در راهپیمایی روز قدسِ امسال،  آماده انعکاس گسترده حضور حماسی شما مردم مومن و روزه دار استان کهگیلویه و بویراحمد در رسانه های