کسب رتبه سوم جشنواره بین المللی خوش نویسی توسط هنرمند کهگیلویه وبویراحمدی

  پیک ملت؛ اسامی برگزیدگان جشنواره بین المللی خوش نویسی یاس یاسین اعلام شد و یکی ازرهنرمندان خوش نویسی استان رتبه سوجم جشنولره راکسب کرد.   به گزارش پیک ملت؛  بنا به اطلاعیه دبیرخانه جشواره بین المللی یاس یاسین، صادق شیخ ممو، هنرمند هم استانی توانست رتبه سوم در رشته خوش نویسی را از آن