درمان سه دهک اول جامعه رایگان شد

  پیک ملت؛ وزیر بهداشت از رایگان شدن تمام خدمات بستری و سرپایی سه دهک اول جامعه در مراکز و بیمارستان های دولتی خبر داد. به گزارش پیک ملت، به نقل از گروه سلامت خبرگزاری فارس، بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، گفت: در دولت مردمی، پیش از این ۵ دهک نخست جامعه تحت پوشش بیمه