تبدیل وضعیت بیشتر از ۲٠٠٠ نفر ازیثارگران مجموعه وزارت راه و شهرسازی

پیک ملت؛ معاون توسعه ومدیریت منابع انسانی وزارت راه و شهرسازی از تبدیل وضیعیت2 هزار دویست نفر ایثارگر مشغول در مجموعه وزارت راه و شهرسازی ظرف چند روز آینده خبر داد. به گزارش پیک ملت، محمد علی زهره ای در سفر یک روزه به کهگیلویه وبویراحمد در جمع خبرنگاران گفت :طی مدتی که من وارد