در پی بارش های بهاری؛ ذخیره سازی ۹۷ میلیون متر مکعبی آب در مخزن سد‌های چمشیر و کوثر گچساران

پیک ملت؛ در بارش‌های اول بهار ۹۷ میلیون متر مکعب آب در مخزن سد‌های چمشیر و کوثر گچساران ذخیره سازی شد. به گزارش پیک ملت، معاون اجرایی سد و نیروگاه چمشیر گچساران گفت: در پی بارش‌های اخیر ۷۰ میلیون متر مکعب آب وارد مخزن سد چمشیر گچساران شد. فاضل حجم مخزن سد چمشیر را ۲ میلیاردو