توضیحات سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج  سیرت درخصوص جذب نیرو

پیک ملت؛ رییس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج گفت؛ دانشگاه هیچ گونه جذب نیروی ندارد و هرگونه استخدام در قالب قانون و از طریق مجاری رسمی اطلاع رسانی خواهد شد. به گزارش پیک ملت،؛ دکتر سعید جاودان سیرت با بیان اینکه مردم شریف استان برای ارائه درخواست جذب وبکارگیری نیرو به این دانشگاه مراجعه نفرمایند گفت: