رشد و توسعه استان کهگیلویه و بویراحمد/ تهدیدها و فرصتها

    پیک ملت، محمد بهرامی؛  آنچه نظر و کلام این جستار است فارغ از هر نوع برداشت دیگر، نگاهی مختصر به مختصات توسعه اقتصادی استان در سطح کشور و دلایل آن است. سخن از جایگاهی که در سطح کشور علیرغم وجود امکانات و ابزار لازم ، متناسب و زیبنده استان نیست. در این صورت