دلنوشته ای برای حاج قاسم ، سلیمان قلب ها

*دلنوشته ای برای حاج قاسم ، سلیمان قلب ها*   پیک ملت؛ فعال فرهنگی ،کامران افکار «بسم رب الشهداء و الصدیقین و بسم الله القاصم الجبارین » ایرانی‌ها به خودشان افتخار کنند که مردی از میان آنها از یک روستای دورافتاده برمیخیزد، تلاش و خودسازی میکند، به چهره‌ی درخشان و قهرمان امّت اسلامی تبدیل میشود